over ons

Foutloos communiceren is een must!

Als bedrijf communiceert u voortdurend met uw omgeving. Niet alleen met uw bestaande en potentiële klanten, maar ook met uw partners, leveranciers, medewerkers, aandeelhouders en eventuele andere stakeholders. Het doel bij communicatie is altijd om een bepaalde boodschap over te brengen op uw doelgroep. Fouten en slordigheden kunt u daarbij missen als kiespijn. Zeker als het om geschreven teksten gaat. Taal- en spelfouten werken als stoorzenders en roepen al snel irritatie op. De aandacht van uw lezers wordt hierdoor onnodig afgeleid van de inhoud van uw tekst. Met als resultaat dat uw boodschap minder goed overkomt. Bovendien doen dit soort fouten en slordigheden uw zorgvuldig opgebouwde imago als professionele en kwaliteitsgerichte organisatie meer kwaad dan goed.
Laat daarom uw zakelijke teksten waar nodig controleren door ervaren taalprofessionals.

Uw tekst vakkundig laten corrigeren?

Wilt u er zeker van zijn dat uw brochure, handleiding of rapport geen storende tekstfouten meer bevat wanneer u deze naar de drukker stuurt? Wilt u een laatste check op uw websiteteksten voordat u deze op uw website plaatst? BusiText heeft ruime ervaring in het corrigeren van de meest uiteenlopende zakelijke teksten. Wij controleren uw tekst nauwgezet en methodisch op eventuele type- en spelfouten en grammaticale onjuistheden. Ook eventuele stijlfouten en fouten in het gebruik van leestekens ontsnappen niet aan onze kritische blik.

Uw tekst vakkundig laten redigeren?

Wanneer we uw tekst redigeren, gaan we nog een stapje verder. We controleren in dat geval ook of de inhoud van uw tekst helder en doeltreffend is verwoord. Daarbij kijken we onder meer naar de opbouw en indeling van uw tekst. Is de tekst logisch en samenhangend opgebouwd en overzichtelijk ingedeeld? Ook zinsbouw, terminologie, stijl en toon worden door ons onder de loep genomen. Zijn de zinnen in uw tekst duidelijk, niet langer dan noodzakelijk en prettig leesbaar? Zijn woordkeus, stijl en toon afgestemd op uw doelgroep, het onderwerp van uw tekst en het doel dat u met deze tekst voor ogen heeft?  

Uiteraard geldt in beide situaties dat we waar nodig correcties en verbeteringen in uw tekst doorvoeren. Zo bent u verzekerd van een tekst waarmee u de gewenste indruk maakt bij uw doelgroep!  

Twijfelt u nog? Vraag dan een gratis quickscan aan!

We kunnen ons voorstellen dat u het lastig vindt om zelf in te schatten of uw zakelijke tekst gebaat is bij correctie of redactie. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om uw tekst aan ons voor te leggen voor een gratis quickscan. U ontvangt in dat geval van ons een korte reactie met onze belangrijkste bevindingen. Indien we van mening zijn dat het zinvol is om uw tekst te laten corrigeren of redigeren, ontvangt u van ons tevens een vrijblijvende indicatie van de kosten, levertermijn etc.

Meer weten of een gratis quickscan aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Direct een vrijblijvende offerte aanvragen? Klik dan hier.