Klantinformatie

 

Naam klant: Wijnand Gijzen onderwijsadvies
Website: wijnandgijzen.nl
Kernactiviteit: Wijnand Gijzen onderwijsadvies adviseert, traint en coacht professionals in alle typen onderwijs. Thema's zijn passend onderwijs en opbrengst- en handelingsgericht werken. 
Bestuurders, schooldirecties, middenmanagers, leraren, onderwijsadviseurs; indien nodig worden alle ‘lagen’ met elkaar verbonden. Elk adviestraject wordt gevoed door een heldere visie op onderwijs en op onderwijsadvisering. 

Opdrachtomschrijving:

Redigeren van diverse Nederlandstalige publicaties op het gebied van onderwijs(vernieuwing):

 terug naar klantenoverzicht